Z mednarodnimi strokovnjaki bomo odkrivali Montessori pedagogiko.
Pridružite se nam, z vami bomo raziskovali in obogatili znanje!

Naše storitve

Naše delo usmerjamo k staršem, pomočnikom in vzgojiteljem v vrtcih, učiteljem v šolah, varuhom predšolskih otrok, staršem otrok z učnimi tezavami in vsem ostalim posameznikom, ki bi zeleli izvedeti več o montessori pedagogiki in si želijo razširiti znanje o otrokovih potrebah, razvoju ter delu z montessori materiali.

Svetujemo staršem, pripravljamo tematska predavanja, delavnice, osnovna izobraževanja iz Montessori pedagogike kot tudi daljša izobraževanja za naziv Montessori pedagog. Z nami sodelujejo priznani in akreditirani predavatelji mednarodnih organizacij.

Vabljeni vsi, ki si želite, da bi otrok postal vesel, samostojen in vedoželjen, vi pa bi mu želeli ponuditi najboljšo pot, da se razvije v celovito osebnost.

Študiji montessori pedagogike in montessori izobraževanja so namenjena vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, pomočnikom, učiteljem, svetovalnim delavcem, psihologom, logopedom, pedagogom, staršem…) in vsem posameznikom, ki bi želeli pridobiti strokovno znanje iz področja montessori pedagogike in se tako teoretično kot tudi praktično usposobiti za delo z otroki po montessori pedagogiki.

MONTESSORI PEDAGOGIKA ima dolgo tradicijo in je uveljavljena metoda dela z otroki po vsem svetu. Montessori je več kot metoda, to je način življenja, pomoč otroku, da razvija spoštovanje do sebe, drugih in do okolice, je vzgoja za mir.

VZGOJNI KONCEPT MONTESSORI je nastal iz opazovanja otrok. Spontano početje otrok jo je pripeljalo do novih spoznanj o otroškem vedenju in učenju. Ugotovila je, da otroci čutijo potrebo po ponavljanju, saj jim daje občutek varnosti.

Pri delu IZHAJAMO IZ OTROKA IN NJEGOVIH POTREB. V posebej pripravljenem okolju lahko vsak otrok optimalno razvij svoje potenciale in talente, kar otroku omogoči samostojnost, red, notranjo zbranost.

Pomagaj mi, da naredim sam,” je glavni in vodilni motiv pedagogike Montessori. Otrok lahko svobodno izbere material, sam popravlja svoje napake in si izbira mesto za delo. Učenci se svobodno odločajo, kaj želijo početi, svojo svobodo pa uresničujejo z neprestanim trudom. Otroci postopno spoznajo, da je delo čudovita stvar.