Koledar Dogodkov

Seminar Abeceda – zabavna in zanimiva slovenščina na razredni stopnji

Več

20. 11. 2021 Ves dan

 

SEMINAR ABECEDA – ZANIMIVA IN ZABAVNA SLOVENŠČINA NA RAZREDNI STOPNJI

Katere dejavnosti ponuditi učencem pri urah slovenščine, da bodo z zanimanjem sledili in usvajali cilje učnih načrtov? Katere so tiste aktivnosti učencev, ki bodo nudile ustrezno podporo njihovemu razvoju učnih potencialov? Seminar ponudi paleto aktivnosti, primerov dobre prakse, vse dejavnosti pa so izbrane tako, da otroku predstavljajo ustrezen izziv, ga […]

Seminar – Vsebine naravoslovja in družboslovja na razredni stopnji

Več

19. 1. 2019 Ves dan

 

SEMINAR NARAVOSLOVJE – VSEBINE NARAVOSLOVJA IN DRUŽBOSLOVJA NA RAZREDNI STOPNJI

Katere dejavnosti ponuditi učencem pri vsebinah naravoslovja in družboslovja, da bodo z zanimanjem sledili in usvajali cilje učnih načrtov? Katere so tiste aktivnosti učencev, ki bodo nudile ustrezno podporo njihovemu razvoju učnih potencialov? Seminar ponudi paleto aktivnosti, primerov dobre prakse, vse dejavnosti pa so izbrane tako, da otroku predstavljajo ustrezen izziv, […]

Seminar Abeceda – zabavna in zanimiva slovenščina na razredni stopnji

Več

20. 10. 2018 Ves dan

 

SEMINAR ABECEDA – ZANIMIVA IN ZABAVNA SLOVENŠČINA NA RAZREDNI STOPNJI

Katere dejavnosti ponuditi učencem pri urah slovenščine, da bodo z zanimanjem sledili in usvajali cilje učnih načrtov? Katere so tiste aktivnosti učencev, ki bodo nudile ustrezno podporo njihovemu razvoju učnih potencialov? Seminar ponudi paleto aktivnosti, primerov dobre prakse, vse dejavnosti pa so izbrane tako, da otroku predstavljajo ustrezen izziv, ga […]

Seminar – Vsebine naravoslovja in družboslovja na razredni stopnji

Več

19. 1. 2019 Ves dan

 

SEMINAR NARAVOSLOVJE – VSEBINE NARAVOSLOVJA IN DRUŽBOSLOVJA NA RAZREDNI STOPNJI

Katere dejavnosti ponuditi učencem pri vsebinah naravoslovja in družboslovja, da bodo z zanimanjem sledili in usvajali cilje učnih načrtov? Katere so tiste aktivnosti učencev, ki bodo nudile ustrezno podporo njihovemu razvoju učnih potencialov? Seminar ponudi paleto aktivnosti, primerov dobre prakse, vse dejavnosti pa so izbrane tako, da otroku predstavljajo ustrezen izziv, […]

Seminar Abeceda – zabavna in zanimiva slovenščina na razredni stopnji

Več

20. 10. 2018 Ves dan

 

SEMINAR ABECEDA – ZANIMIVA IN ZABAVNA SLOVENŠČINA NA RAZREDNI STOPNJI

Katere dejavnosti ponuditi učencem pri urah slovenščine, da bodo z zanimanjem sledili in usvajali cilje učnih načrtov? Katere so tiste aktivnosti učencev, ki bodo nudile ustrezno podporo njihovemu razvoju učnih potencialov? Seminar ponudi paleto aktivnosti, primerov dobre prakse, vse dejavnosti pa so izbrane tako, da otroku predstavljajo ustrezen izziv, ga […]

Seminar 1-2-3 Matematiko znamo vsi – zabavna in zanimiva matematika na razredni stopnji

Več

19. 5. 2018 Ves dan

SEMINAR MATEMATIKA – ZANIMIVA IN ZABAVNA MATEMATIKA NA RAZREDNI STOPNJI

Katere dejavnosti ponuditi učencem pri urah matematike, da bodo z zanimanjem sledili in usvajali cilje učnih načrtov? Katere so tiste aktivnosti učencev, ki bodo nudile ustrezno podporo njihovemu razvoju učnih potencialov? Seminar ponudi paleto aktivnosti, primerov dobre prakse, vse dejavnosti pa so izbrane tako, da otroku predstavljajo ustrezen izziv, ga […]

Seminar Abeceda – zabavna in zanimiva slovenščina na razredni stopnji

Več

3. 3. 2018 Ves dan

SEMINAR ABECEDA – ZANIMIVA IN ZABAVNA SLOVENŠČINA NA RAZREDNI STOPNJI

Katere dejavnosti ponuditi učencem pri urah slovenščine, da bodo z zanimanjem sledili in usvajali cilje učnih načrtov? Katere so tiste aktivnosti učencev, ki bodo nudile ustrezno podporo njihovemu razvoju učnih potencialov? Seminar ponudi paleto aktivnosti, primerov dobre prakse, vse dejavnosti pa so izbrane tako, da otroku predstavljajo ustrezen izziv, ga […]

Seminar elementov MONTESSORI PEDAGOGIKE pri delu z otroki s POSEBNIMI POTREBAMI (02.06.2018)

Več

3. 2. 2018 Ves dan

VKLJUČEVANJE ELEMENTOV MONTESSORI PEDAGOGIKE PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Seminar z delavnico

Izobraževanje je primerno za defektologe, specialne pedagoge, socialne pedagoge, logopede, učitelje, terapevte, vzgojitelje, starše in vse ostale, ki se v svoji praksi in življenju srečujejo z otroki s posebnimi potrebami.

Z našim znanjem in izkušnjami želimo obogatiti delo strokovnih delavcev in staršev ter razširiti oblike dela za otroke […]

Seminar elementov MONTESSORI PEDAGOGIKE pri delu z otroki s POSEBNIMI POTREBAMI (25.11.2017)

Več

25. 11. 2017 Ves dan

VKLJUČEVANJE ELEMENTOV MONTESSORI PEDAGOGIKE PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Seminar z delavnico

Izobraževanje je primerno za defektologe, specialne pedagoge, socialne pedagoge, logopede, učitelje, terapevte, vzgojitelje, starše in vse ostale, ki se v svoji praksi in življenju srečujejo z otroki s posebnimi potrebami.

Z našim znanjem in izkušnjami želimo obogatiti delo strokovnih delavcev in staršev ter razširiti oblike dela za otroke […]

Termin za študij za montessori pedagoga 3-6 let (04.02.2017)

Več

4. 2. 2017 Ves dan

V sodelovanju z mednarodno uveljavljenimi evropskimi in ameriškimi ustanovami organiziramo študij montessori pedagogike 3-6 let.

Udeleženci po uspešno opravljenih obveznostih prejmejo mednarodno veljavno diplomo pod okriljem organizacije MEPI, celoten študij pa bo voden s strani izkušenih montessori predavateljev zmednarodno predavateljsko licenco MEPI. http://www.mepiforum.org/ (več …)